تعمیرات اپل

اول بهترین باشید بعد اولین باشید.


ما درک میکنیم که یک ارتباط عاطفی بین شما و محصول اپلی که در اختیار دارید وجود دارد. برای احترام به این موضوع باید تعمیرات بر اساس درک حساسیت مشتری باشد. تلاش ما بر این محور است تا این حس که دستگاهی که به تعمیرگاه میرود دیگر مانند روز اولش کار نمی کند برای شما محو گردد.

قبل از اقدام به تعمیر، فرم درخواست تعمیر را پر کنید

کارشناس رزرو کنید

این خدمات را از ما بخواهید

رزرو کارشناس تخصصی
کارشناس رزرو کنید