درباره ما

به ویکندو خوش آمدید


وقتی شما به خدمات ویژه نیاز دارید آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد آرامش خاطر و احساس امنیت شماست .

آنچه ما را برای شما ویژه می کند چیست؟
اینجا تفکری حاکم است: کاری انجام ندهید... مگر آنکه در آن بی نقص باشید. ما متخصصان کارامدی داریم چه از لحاظ فنی و چه در توانایی ارتباط با مشتری. تماس بگیرید و تجربه کنید .

تماس با ما
سرویس حذف آیکلود
سرویس حذف اپل آیدی از آیکلود بسیار سریع و کارامد است. اگر نتیجه کار ها را با دیگران به اشتراک بگذارید تا ۵ درصد برگشت پول برای شما به همراه خواهد داشت.

سرویس حذف آیکلود
سرویس ساخت اپل آیدی
اپل آیدی شناسنامه اپلی شماست باید کاملا هماهنگ با مشخصات انتخابی شما باشد. برای ساختن اپل آیدی برای تک تک شما زمان اختصاص داده خواهد شد و از اپل آیدی آماده استفاده نخواهیم کرد.

سرویس ساخت اپل آیدی
تعمیرات تخصصی
بهترین تجهیزات - بالاترین تخصص و مهم تر از همه بالاترین وسواس قبل از ارسال دستگاه برای تعمیر مستقیم با تعمیرکاران حرفه ای ما مشورت کنید

تعمیرات تخصصی